I coaching är det i första hand det önskade läget framåt i tiden som man koncentrerar sig på. Hur man vill att livet ska utveckla sig härifrån och framåt. Det som har hänt tidigare i livet formar oss naturligtvis, men coaching handlar inte så mycket om att utforska vad i det förflutna som har varit dåligt. Istället fokuserar vi i första hand på hur man kan ta sig dit där man vill vara. Från nuläget till det önskade läget.

Härifrån och framåt

Ibland kan man sitta fast i en negativ tanke- och känslospiral som kan kännas svår att ta sig ur. Men de negativa känslorna kan också bli en drivkraft som gör att man till slut helt enkelt blir så trött på att må dåligt att man bestämmer sig för att vilja må bra!

En viktig nyckel för att komma framåt är att man är villig att sluta klandra både andra och sig själv för att man har hamnat där man är. För att det ska vara möjligt måste man på något sätt hitta en acceptans för att det som har hänt tidigare har hänt. Så länge man känner ilska, besvikelse, frustration, hämndbegär etcetera, så har man kvar sin bundenhet till det som har hänt. De känslorna kan också vara ett tecken på att man egentligen är ovillig att förlåta och gå vidare, och det är nästan omöjligt att skapa en positiv förändring från den platsen. Det finns ingenting som håller kvar en gammal oförrätt så starkt som att man känner sig berättigad att vara sårad.

Att man blickar framåt betyder förstås inte att man inte får må dåligt på grund av saker som hänt. Eller att man inte får känna mörka och starka känslor ibland. Tvärtom, det är bra att utforska sina olika känslor, och det finns många bra coachingövningar som man kan ta hjälp av för att göra det. Alla känslor får finnas. Men man kan också välja vilka känslor man föredrar och fundera över vad man kan göra för att känna dem oftare.

Härifrån och framåt

Om man känner sig redo att gå vidare, även om det inte är helt lätt, så är coaching fantastiskt! Det finns något väldigt befriande och sunt med att bestämma sig för att se framåt. För det som har hänt har hänt. Det är omöjligt att ändra på det. Men vi kan välja hur mycket det ska få påverka oss i framtiden.

The content is copy protected.