Coaching

Kanske vet du redan vad du vill förändra eller utveckla i ditt liv. Eller så har du bara en känsla av att det är något som saknas. Professionell coaching kan hjälpa dig att komma vidare i dina funderingar.

I coaching är det ”härifrån och framåt” som ligger i fokus, d v s hur det är just nu och det önskade läget framåt i tiden. Vad som har gått fel tidigare i livet är mindre intressant.

Kanske vill du bena ut dina tankar och känslor kring ett beslut. Kanske vill du komma vidare från den situation du befinner dig i. Eller kanske bara hitta det som motiverar och engagerar.

Coachingrelationen

Coachingrelationen är en jämlik relation mellan coachen och klienten, där klienten ses som expert på sig själv. Coachen har tystnadsplikt och har hela tiden klientens bästa i åtanke. Coaching är ingen terapeutisk behandling, utan klienten förutsätts vara frisk och resursstark (se bild nedan), intresserad av sin egen utveckling och villig att lägga tid på att komma framåt i processen.

Coaching - frisk och resursstark

Balans – drömmar – drivkrafter

Vad gör dig glad? Vad ger dig energi? Att känna sig trygg i sina livsval och värderingar gör det möjligt att leva livet på det sätt man själv vill. Det är många aktörer i vårt moderna samhälle som slåss om att påverka oss i olika riktningar, och det är inte helt lätt att veta vad man egentligen vill. Vad har du för drivkrafter? Vad drömmer du om? Hur kan du hitta balans i din tillvaro?

Vad är viktigt för dig?

I coaching är utgångspunkten att vi har resurser inom oss som vi ofta kan utnyttja på ett bättre sätt eller i större omfattning. Att komma fram till vad man tycker är viktigt på riktigt och hitta sina drivkrafter kan frigöra stora mängder energi. Det kan också öka din förståelse både för dig själv och för andra. Insikter som är extra värdefulla och viktiga i en värld där vi blir serverade andra människors åsikter i en allt snabbare takt.

Tjänster

Du kan boka ett samtal i taget eller välja en paketlösning. Mera info och priser finns här:

Tjänster

Balanshjulet

Ett bra sätt att få överblick över nuläget kan vara att fylla i Balanshjulet (se bild). Balanshjulet är ofta utgångspunkten för det första coachingsamtalet.

 

Coaching - Balanshjulet

 

Vad gör coachen?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala där coachen hjälper dig att plocka fram vad som är viktigt. Grundtanken i coaching är att det inom oss alla finns kunskap om vad det är vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Syftet med coachingen är att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva och skapa motivation att genomföra det.

 

International Coach Federation (ICF) har definierat 11 kärnkompetenser för professionell coaching. De är:

Kärnkompetens Vad du kan förvänta dig av din coach
1. Etik och professionalism Följer ICF:s etiska riktlinjer och agerar professionellt.
2. Coach-överenskommelsen Upprättar en coaching-överenskommelse med dig som klient.
3. Förtroende och närhet Gör sitt bästa för att du ska känna dig bekväm i coachingsituationen.
4. Coachingnärvaro Är närvarande i tanke och uppmärksamhet och kan fånga upp det som händer i stunden på ett flexibelt sätt.
5. Aktivt lyssnande Lyssnar aktivt och utan att blanda in sina egna åsikter.
6. Kraftfulla frågor Ställer frågor som tar dig framåt.
7. Direkt kommunikation Kommunicerar enkelt och tydligt och stämmer av så inga missförstånd uppstår.
8. Skapa medvetenhet Återkopplar och förtydligar det du på olika sätt kommunicerar.
9. Planering och målsättning Hjälper dig att sätta upp mål som är i linje med dina drömmar och visioner.
10. Utforma handlingar Tror på dig och din förmåga och hjälper dig att utforma handlingar som tar dig mot ditt mål.
11. Framsteg och ansvarstagande Håller dig ansvarig för din egen utveckling.

 

Jag har gått min coachutbildning på Coach Companion i Stockholm och är diplomerad enligt ICF:s riktlinjer. Läs mera om mig här: om Eva

 

Coach CompanionICF Sverige

The content is copy protected.