Vad är coaching?

Utgångspunkten i coaching är att vi har en hel del resurser och svar inom oss själva, även om vi kanske inte är medvetna om det. Min uppgift som coach är att hjälpa dig att komma fram till vad du tycker är viktigt på riktigt, så det blir tydligare för dig vad du vill prioritera. Med tydligheten kommer också mera klarhet och energi, och det gör det möjligt för dig att känna inspiration och lust att förverkliga det du vill.

Längtar du efter att känna mera klarhet och energi? Vill du hitta verktyg för att ta hand om dig själv bättre? Eller kanske börja jobba mot ett mål som du funderat på länge? Det är lätt att fastna i begränsande tankar när man bara resonerar med sig själv. Att ge sig själv möjligheten att få stöd av någon i den processen kan göra stor skillnad!

 

Kanske vet du redan vad du vill förändra eller utveckla i ditt liv. Eller så har du kanske bara en känsla av att något saknas? Kanske vill du bena ut dina tankar och känslor kring ett beslut? Eller bara hitta ett sätt att komma vidare från den situation du befinner dig i just nu?

Du behöver inte heller veta exakt vad du vill ha hjälp med. Första steget i coachingen är en kartläggning av nuläget.

Coachingrelationen är en jämlik relation mellan coachen och klienten, där klienten ses som expert på sig själv. Coachen har tystnadsplikt och har hela tiden klientens bästa i åtanke.

Coachingrelationen

International Coach Federation (ICF) har definierat 11 kärnkompetenser för professionell coaching. De är:

Kärnkompetens Vad du kan förvänta dig av din coach
1. Etik och professionalism Följer ICF:s etiska riktlinjer och agerar professionellt.
2. Coach-överenskommelsen Upprättar en coaching-överenskommelse med dig som klient.
3. Förtroende och närhet Gör sitt bästa för att du ska känna dig bekväm i coachingsituationen.
4. Coachingnärvaro Är närvarande i tanke och uppmärksamhet och kan fånga upp det som händer i stunden på ett flexibelt sätt.
5. Aktivt lyssnande Lyssnar aktivt och utan att blanda in sina egna åsikter.
6. Kraftfulla frågor Ställer frågor som tar dig framåt.
7. Direkt kommunikation Kommunicerar enkelt och tydligt och stämmer av så inga missförstånd uppstår.
8. Skapa medvetenhet Återkopplar och förtydligar det du på olika sätt kommunicerar.
9. Planering och målsättning Hjälper dig att sätta upp mål som är i linje med dina drömmar och visioner.
10. Utforma handlingar Tror på dig och din förmåga och hjälper dig att utforma handlingar som tar dig mot ditt mål.
11. Framsteg och ansvarstagande Håller dig ansvarig för din egen utveckling.

 

Balanshjulet

Ett bra sätt att få överblick över nuläget kan vara att fylla i Balanshjulet (se bild). Balanshjulet är kan vara utgångspunkten för det första coachingsamtalet.

 

Coaching - Balanshjulet

 

 

Boka tid

Om du vill boka video- eller telefonsamtal kan du boka tid direkt via bokningssidan. Där finns tider för coaching, kostråd eller startsamtal.
Boka tid

 

Jag har gått min coachutbildning på Coach Companion i Stockholm och är diplomerad enligt ICF:s riktlinjer. Läs mera om mig här: om Eva

 

Coach CompanionICF Sverige

The content is copy protected.