Tjänster

Tjänster

Samtliga tjänster bokas genom att du väljer aktuellt alternativ i kontaktformuläret. Önskar du ett annat upplägg än något av nedanstående är du välkommen att skicka ett meddelande istället så återkommer jag.

Startsamtal 45 min

Ett samtal som syftar till att vi ska lära känna varandra lite grand så du kan bilda dig en uppfattning om vem jag är. Det är viktigt att du som klient kan känna förtroende för mig som coach för att coachingen ska bli givande. Vid det första samtalet får du också mera information om hur coaching fungerar och hur vårt samarbete kommer att gå till. Självklart är alltid utgångspunkten att det är du som bestämmer vad du vill ta upp under samtalen. Om du vill kan du fylla i Balanshjulet i samband med startsamtalet. Det går fint att ta startsamtalet per telefon.

Coachingsamtal 60 min

Enstaka tillfällen med 60 minuters coaching.

Coachingpaket 4 x 60 min

Här lägger vi grunden med några viktiga övningar som hjälper dig att komma till insikt om dina drömmar och drivkrafter. Vi sätter också upp tydliga mål som hjälper dig att staka ut riktningen och behålla ditt fokus. Varje tillfälle innehåller en speciell övning som syftar till att ge dig nya insikter. Du som har genomgått Coachingpaketet har sedan möjlighet att fortsätta med lite kortare coachingtillfällen på 45 min/gång.

Pris

Skicka ett meddelande via kontaktsidan för pris och offert.