Egot är den bild vi har av oss själva utifrån de tankar vi har om vilka vi är. Egot börjar utvecklas när vi är små, och det är precis som det ska vara. Vi behöver skapa oss en bild av vilka vi är i relation till andra. Men vi är inte bara vårt ego. Om vi identifierar oss för mycket med vårt ego blir vårt liv begränsat av de regler som egot sätter upp.

Egot och själen

När vi växer upp bygger vi på vår självbild och vårt ego med tankar om hur bra eller dåliga vi är. Vi jämför oss med andra och skapar ett liv som vi tycker talar om vilka vi är. Vi utvecklar också en relation till ”den vi tror att vi är”. Vi kan tycka om oss själva eller tycka illa om oss själva. Vilket ju är ganska intressant. Vem är det egentligen som har en åsikt om vem? Och vem bestämmer reglerna?

När vi blir äldre vill vårt ego gärna fortsätta jämföra sig med andra. Men det är egentligen onödigt, för nu vet vi redan var vi själva slutar och andra börjar. Nu handlar det mera om att säkerställa att vi är tillräckligt bra. Eller kanske lite bättre än andra. För egot vill gärna få andras gillande eller beröm. Men att hela tiden bedöma och utvärdera sig själv utifrån jämförelser med andra gör oss sårbara. Det gör det också svårt att må bra på egen hand.

Eckhart Tolle skriver i boken ”Lev livet fullt ut” (engelsk titel ”The power of now”) om vikten av att vara närvarande här och nu. Han menar att egot är fast i tänkandet och görandet medan vårt högre medvetande/själ är fokuserad på varandet. Vi lever i en fysisk värld och behöver vårt ego, men vi är inte bara vårt ego. För om vi bara agerar utifrån vårt ego blir vi begränsade av vårt eget intellekt.

Egot sysselsätter sig också gärna med tankar på det förflutna och oroar sig för framtiden. Själen/vårt högre medvetande har ett större perspektiv och ser saker som de verkligen är här och nu.

Egot och själen

Eckhart Tolle menar att vi fungerar optimalt om vi växlar mellan att tänka och att inte tänka. Istället för att automatiskt sugas in i våra tankar kan vi ta för vana att pausa och bara vara i utrymmet mellan dem.

Att växla mellan att tänka och att pausa gör att vi får tillgång till andra delar av oss själva än vårt ego. Det gör oss mera kreativa och mindre känsliga, då det gör att egot inte får lika stort utrymme.

Djur

Djur har inget ego så de skapar inte en mental bild av vilka de är. De jämför inte och mäter inte sitt värde utifrån hur andra djur ser ut eller vad andra djur har eller inte har. En hund får till exempel inte för sig att börja hata sig själv för att den inte är lika söt som grannens hund. Det gör den mindre komplicerad och gladare, men också mindre medveten.

Jämfört med djur har människor ett överlägset intellekt, men det gör uppenbarligen inte att vi blir lyckligare. En av anledningarna till vårt missnöje kan vara att vi låter oss själva styras av vår mentala bild av oss själva (d v s vårt ego). Om egot får bestämma blir det svårt att känna sig långvarigt nöjd eller tillfredsställd.

Vad är verkligt och viktigt?

En fantastisk sak med djur är att de kan påminna oss om att livet inte behöver vara så komplicerat. Om allt är bra just nu är det en väldigt bra idé att fokusera på just det, istället för att fundera över vad som var dåligt tidigare och vad som eventuellt kan gå dåligt längre fram.

Vi har ofta svårt att ta till oss det som inte går att se och ta på, men egentligen är egot precis lika mystiskt som själen/det högre medvetandet. För egot är ju faktiskt bara en bild som vi själva har skapat. En mental bild av vem vi är som vi själva har hittat på.

The content is copy protected.